Καλως ορίσατε στον ιστότοπο του
Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης - Ν.Π.Ι.Δ. (ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ)


Σύντομο Ιστορικό

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης - ΝΠΙΔ (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) συστάθηκε με το ΦΕΚ Τεύχος Β. 2496 / 19.07.2017.

Συμμετοχή στο Ταμείο

Είναι το πρώτο και μοναδικό Ταμείο στο οποίο έχουν δικαίωμα να υπαχθούν, κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ, υγειονομικοί - ιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί και κτηνίατροι- από όλη την Ελλάδα (μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις).

Για την συμμετοχή στο Τ.Ε.Α. Ι.Σ.Θ. απαιτείται συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής, η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ταμείου. Την αίτηση μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Σκοπός

Σκοπός του Ταμείου είναι η χορήγηση παροχών προς τους ασφαλισμένους, ασφαλιστικής προστασίας πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.

Εισφορές

Κάθε μέλος επιλέγει το ίδιο το χρηματικό ποσό της μηνιαίας εισφοράς που θα καταβάλλει, από 50 μέχρι 3.000 ευρώ. Επιπλέον, κάθε μέλος έχει και την δυνατότητα 1 φορά τον χρόνο, εφόσον το επιθυμεί, να καταβάλλει και έκτακτη εισφορά το ύψος της οποίας ξεκινά από 1.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει τα 100.000 ευρώ. Οι καταβληθείσες εισφορές (τακτικές και έκτακτες) προς το Ταμείο εκπίπτουν 100% από το φορολογητέο εισόδημα (ΠΟΛ 1227/14.12.2018 και Ν.4172/2013, Άρθρο 14, Παρ.1ε).

Παροχές

Οι χορηγούμενες χρηματικές παροχές καταβάλλονται είτε με την μορφή σύνταξης (με την συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας) είτε εφάπαξ (με την παραμονή στο Ταμείο τουλάχιστον 1 χρόνο- το εφάπαξ καταβάλλεται με την έλευση της πενταετίας- και ανεξαρτήτως ηλικίας). Η εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή δεν φορολογείται (Ν.4172/2013, Άρθρο 14, Παρ.1στ).

Έλεγχος-Αξιοπιστία

Το Ταμείο υπόκεινται σε αυστηρότατο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας και ελέγχου, που εναρμονίζεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, από τρεις κρατικές Εποπτικές αρχές (Εθνική Αναλογιστική Αρχή, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και έλεγχο από ανεξάρτητους φορείς (εξωτερικούς ορκωτούς ελεγκτές / εσωτερικούς ελεγκτές).
Γρήγορες Επιλογές

Παρουσίαση

Καταστατικό Ταμείου

Κανονισμός Λειτουργίας

Αίτηση Εγγραφής

Δήλωση Μεταβολής Εισφοράς

Επικοινωνία ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας
2310 402 024

Γενική Διεύθυνση
Δρ. Χρυσανθοπούλου Ξένια
     teaisth@gmail.com

Εξυπηρέτηση Μελών
κα Πηλαβάκη Ελένη
     teaisth.pilavaki@gmail.com
     698 005 0181
κα Mπερμπέρη Χρύσα
     teaisth_cs@opf.gr
     698 240 2024