Καλως ορίσατε στον ιστότοπο του
Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης - Ν.Π.Ι.Δ. (ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ)


Δικαίωμα Συμμετοχής

Σύμφωνα με το Καταστατικό, στο Ταμείο έχουν το δικαίωμα να υπαχθούν, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.:


Διαδικασία Εγγραφής

Προκειμένου να εγγραφείτε στο Ταμείο:


Δικαίωμα Εγγραφής

Καταβάλλετε, μία και μοναδική φορά, Δικαίωμα Εγγραφής, ύψους 50 ευρώ για τα μέλη του ΙΣΘ και 100ευρώ για τα μέλη των υπολοίπων υγειονομικών συλλόγων, είτε μέσω χρέωσης του τραπεζικού σας λογαριασμού, είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία του Ταμείου. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γράφετε το Ονοματεπώνυμο σας.


Διαδικασία Καταβολής εισφορών

Οι μηνιαίες εισφορές καταβάλλονται με Πάγια Εντολή ή Επαναλαμβανόμενη Πληρωμή, σε τράπεζα της αρεσκείας σας. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γράφετε το ονοματεπώνυμο και τον Α.Φ.Μ. σας.

Για δικιά σας διευκόλυνση, μπορείτε να “κατεβάσετε” το έτοιμο αρχείο .pdf της Πάγιας Εντολής Εισφορών της τράπεζας της επιλογής σας (βλέπε δεξιά στήλη). Το αρχείο αυτό το συμπληρώνετε, το εκτυπώνετε, το υπογράφετε και εν συνεχεία το δίνετε στην τράπεζα σας.


Δημιουργία Ατομικού Λογαριασμού στο website

Σας αποστέλλουμε στο e-mail σας τους προσωπικούς σας κωδικούς (username και password). Αυτούς τους χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στο Σύστημα Ατομικής Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης. Συγκεκριμένα, μπαίνετε στο www.teaisth.gr, πάνω δεξιά πατάτε «Είσοδος Μελών» και συμπληρώνετε τα username και password.


Περισσότερες σχετικές πληροφορίες, βρίσκονται στα άρθρα 3 έως και 7 του Καταστατικού του Ταμείου.
Γρήγορες Επιλογές

Αίτηση Εγγραφής

Οδηγίες Εγγραφής

Οδηγίες Πληρωμής μέσω Εθνικής Τράπεζας

Οδηγίες Πληρωμής μέσω Winbank - Πειραιώς

Οδηγίες Πληρωμής μέσω Eurobank

Ε

Πάγιες Εντολές Εισφορών

Καταστατικό

Τραπεζικοί Λογαριασμοί (IBAN)

Alpha Bank GR0201401630163002002007863

Eurobank GR5702601010000530201085555

Εθνική Τράπεζα GR0601107140000071400261070

Τράπεζα Πειραιώς GR1601715580006558141920424