Καλως ορίσατε στον ιστότοπο του
Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης - Ν.Π.Ι.Δ. (ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ)


Ακαδημαϊκό άρθρο: Assessing the efficiency of occupational pension funds in Greece 2023-12-12

Αγαπητά μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε σε ακαδημαϊκό περιοδικό με κριτές το πρώτο άρθρο για τα ΤΕΑ στην Ελλάδα με τιτλο "Assessing the efficiency of occupational pension funds in Greece". H πρωτοβουλία για την μελέτη ανήκει στο ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ (κα Χρυσανθοπούλου Ξ.) και σκοπός αυτής η αποτίμηση της (τεχνικής) αποτελεσματικότητας των ελληνικών ΤΕΑ και η εξαγωγή προτάσεων πολιτικής. Το link του άρθρου παρατίθεται παρακάτω:

https://link.springer.com/article/10.1007/s12351-023-00807-4..... Επιστροφή στις Ανακοινώσεις .....