Καλως ορίσατε στον ιστότοπο του
Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης - Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. Ι.Σ.Θ.)


Πλεονεκτήματα και οφέλη συμμετοχής των υγειονομικών στο ΤΕΑ-ΙΣΘ ΝΠΙΔ

Η υπαγωγή υγειονομικών (από όλη την Ελλάδα) στο ΤΕΑ-ΙΣΘ ΝΠΙΔ αποφέρει μια σειρά από οφέλη. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

Γρήγορες Επιλογές

Π

Παρουσίαση

Κ

Καταστατικό

Κανονισμός Λειτουργίας

Επικοινωνία ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας
2310 402 024

Γενική Διεύθυνση
Δρ. Χρυσανθοπούλου Ξένια
     teaisth@opf.gr
     698 140 2024

Εξυπηρέτηση Μελών
κα Πηλαβάκη Ελένη
     teaisth.pilavaki@gmail.com
     694 142 7302
κ. Ξανθόπουλος Παύλος
     teaisth-xanthopoulos@opf.gr
     694 600 9341
κα Mπερμπέρη Χρύσα
     teaisth_cs@opf.gr
     698 240 2024