Καλως ορίσατε στον ιστότοπο του
Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης - Ν.Π.Ι.Δ. (ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ)


Κλειστά λόγω καλοκαιριού από 9 έως 20 Αυγούστου 2021-07-28


Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα 3,5 χρόνια Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ι.Σ.Θ. 2021-07-22


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση μέλους Επενδυτικής Επιτροπής, κατόχου Πιστοποιητικού Τύπου Γ΄ 2021-07-21


Οδηγίες Εγγραφής 2021-07-15


Κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής (Διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ) 2021-07-12


Συνεχής εποπτεία των Επαγγελματικών Ταμείων θωρακίζει την αξιοπιστία αυτών 2021-06-07


Δελτίο Τύπου Ημερίδας 22-05-21 2021-05-25


Διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο "3.5 χρόνια Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ι.Σ.Θ." 2021-05-21


Ενεργοποίηση προσωπικών κωδικών για το ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ 2021-03-24


2o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης 2021-02-04