Καλως ορίσατε στον ιστότοπο του
Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης - Ν.Π.Ι.Δ. (ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ)


Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία για να λάβετε μία εκτίμηση του μελλοντικού ποσού του Α.Σ.Λ. σας:Σενάριο επενδύσεων Ετήσια μέση τιμή απόδοσης
Συντηρητικό 0,50%
Αναμενόμενο 2,00%
Αισιόδοξο 3,00%

Σημείωση:
Η εκτίμηση που λαμβάνετε είναι υποθετική, δεν αντικατοπτρίζει πραγματικές αποδόσεις επενδύσεων και δεν αποτελεί εγγύηση επί των μελλοντικών αποτελεσμάτων. Ως εκ τούτου, δεν αποτελεί βάση για διεκδίκηση οποιασδήποτε παροχής από το Ταμείο ή για την έγερση οιονδήποτε αξιώσεων εναντίον της Εταιρείας, του Ταμείου ή/και των Διαχειριστών του. Το μέλλον δεν μπορεί να προβλεφθεί από κανέναν. Χρησιμοποιώντας όμως τις αποδεκτές σήμερα αναλογιστικές τεχνικές προτύπων, μπορούμε να δώσουμε ενδείξεις σχετικά με τις προβλεπόμενες παροχές σας. Τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται στις εκτιμήσεις, λαμβάνουν υπόψη ένα σύνολο υποθέσεων που βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και προβλέψεις για το μέλλον που αποτελούν τη βέλτιστη εκτίμησή μας για το μέλλον. Οι προβλέψεις για μελλοντικά γεγονότα υπόκεινται σε πλήθος κινδύνων, αβεβαιοτήτων και παραδοχών. Αν ένας ή περισσότεροι από τους κινδύνους ή αβεβαιότητες πραγματοποιηθεί ή εάν κάποιες από τις παραδοχές αποδειχθούν λανθασμένες, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από αυτά που προβάλλονται.
Γρήγορες Επιλογές

Παρουσίαση

Καταστατικό

Επικοινωνία ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ

Γενική Διεύθυνση
δρ. Χρυσανθοπούλου Ξένια
2310 402 024
teaisth@opf.gr
698 140 2024

Εξυπηρέτηση Μελών
κα Πηλαβάκη Ελένη
     teaisth-pilavaki@opf.gr
     694 142 7302
κα Mπερμπέρη Χρύσα
     teaisth_cs@opf.gr
     698 240 2024