Καλως ορίσατε στον ιστότοπο του
Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης - Ν.Π.Ι.Δ. (ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ)


Συνεχής εποπτεία των Επαγγελματικών Ταμείων θωρακίζει την αξιοπιστία αυτών 2021-06-07

 

Προσφάτως εκδόθηκε η  νέα υπ. αριθμ. Φ.51220/26375/07.05.2021 σχετικά με τον καθορισμό επιμέρους ορίων και περιορισμών των επενδύσεων των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.

Αρχεία:..... Επιστροφή στις Ανακοινώσεις .....