Καλως ορίσατε στον ιστότοπο του
Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης - Ν.Π.Ι.Δ. (ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ)


webinar 17/6/2020 : Life-cycle στρατηγική επενδύσεων: Το απαραίτητο επόμενο βήμα 2020-06-09

Αγαπητά μέλη,
Το ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ διοργανώνει για τα μέλη του webinar με θέμα «Life-cycle στρατηγική επενδύσεων: Το απαραίτητο επόμενο βήμα» στις 17/6/2020 και ώρα 21:00-22:00. 
Κύριος εισηγητής: ο Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής του ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ και Eπίκουρος Kαθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κ. Ανθρωπέλος Μιχάλης.
Σύντομη περιγραφή: Είναι διεθνώς αδιαμφισβήτητη η διαπίστωση ότι ένα ενιαίο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων για ένα συνταξιοδοτικό ταμείο δεν αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή. Ο λόγος απλός: Μέλη διαφορετικής ηλικίας, και διαφορετικών στόχων και προτιμήσεων έχουν και διαφορετικές επενδυτικές/αποταμιευτικές ανάγκες. Το ΤΕΑ-ΙΣΘ, ακολουθώντας τη διαδεδομένη διεθνής πρακτική και με γνώμονα την ίση και δίκαιη μεταχείριση των μελών του, θα προβεί στη δημιουργία μιας life-cycle επενδυτικής στρατηγικής δίνοντας έτσι στα μέλη του τη δυνατότητα να επιλέξουν το χαρτοφυλάκιο που τους ταιριάζει περισσότερο. Το επόμενο αυτό βήμα στον επενδυτικό σχεδιασμό του Ταμείου θα γίνει, όπως πάντα, με κύριο γνώμονα την ασφαλή και συντηρητική επενδυτική στρατηγική που προσαρμόζεται παράλληλα στις ειδικές ανάγκες των μελών. Το webinar, θα αναδείξει τη σημασία/αναγκαιότητα της life-cycle στρατηγικής, θα περιγράψει το πλάνο διάρθρωσης των χαρτοφυλακίων επιλογής αντιστοιχίζοντάς τα τις ηλικιακές ομάδες, θα αναφερθεί σε διαδικαστικά ζητήματα και τέλος θα διευκρινίσει οποιαδήποτε απορία προκύψει.
Σε επόμενο email θα σας σταλεί το Link του meeting στο zoom.
Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική διευκρίνιση ή/και πληροφορία.

Με εκτίμηση,
Δρ.Χρυσανθοπούλου Ξένια
Γενική Διεύθυνση
Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ΝΠΙΔ..... Επιστροφή στις Ανακοινώσεις .....