Καλως ορίσατε στον ιστότοπο του
Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης - Ν.Π.Ι.Δ. (ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ)


Αποδόσεις χαρτοφυλακίου και παρακράτηση εισφορών για δημιουργία ιδίων κεφαλαίων 2020-01-23

Αγαπητά μέλη,

Η διαχείριση της περιουσίας (των μελών) του Ταμείου άρχισε στις 26/6/2018, με αρχικό ποσό προς διαχείριση κοντά στις 200.000€ και σήμερα  (21/01/2020) ανέρχεται περίπου στις 3.145.000€. Η αύξηση αυτή προήλθε από τη σταθερή αύξηση των μελών, από τις αυξημένες εισφορές (έκτακτες ή μη), καθώς και από την ιδιαίτερα υψηλή απόδοση των επενδύσεων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι περί τα 100.000€ της περιουσίας (των μελών) του Ταμείου προήλθαν από τις αποδόσεις των επενδυτικών τοποθετήσεων.

Ειδικότερα, η επίδοση του χαρτοφυλακίου για το 2019 ήταν εξαιρετική, καθώς  η συσσωρευμένη χρονικά-σταθμισμένη απόδοση είναι 5,5% (για το όλο το 2019) και συνολικά 5,36% από την αρχή της διαχείρισης! Ήταν μια σπάνια χρονιά, με εντυπωσιακή άνοδο σχεδόν σε όλους τους κεντρικούς επενδυτικούς δείκτες. Πρέπει να τονιστεί ότι η απόδοση αυτή του 5,5% έχει επιτευχθεί με εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο κινδύνου.

Ακόμη, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ενεργοποιείται από σήμερα το Άρθρο 33 του Καταστατικού (ΦΕΚ Τεύχος Β. 2496 / 19.07.2017) βάση του οποίου το Ταμείο παρακρατεί ποσοστό 2,5 % επί των καταβληθέντων εισφορών με αποκλειστικό σκοπό την δημιουργία ιδίων κεφαλαίων  για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του.

 
Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική διευκρίνιση ή/και πληροφορία.


Με εκτίμηση,

Δρ.Χρυσανθοπούλου Ξένια

Γενική Διεύθυνση

Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ΝΠΙΔ Επανωμής 26 & Ανδριανουπόλεως, 55133, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Τ: 2310 402024, 6981 402024

W: www.teaisth.gr

M: teaisth@opf.gr

F: https://www.facebook.com/teaisthasfalisi

Αρχεία:..... Επιστροφή στις Ανακοινώσεις .....