Καλως ορίσατε στον ιστότοπο του
Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης - Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. Ι.Σ.Θ.)


ΠΟΛ.1227/2018 Φορολογική μεταχείριση εισφορών υπέρ Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης 2018-12-20

Νέα Εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σχετικά με το πως εκπίπτουν οι εισφορές προς τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης που καταβάλλουν οι ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα και οι μισθωτοί.

Αρχεία:..... Επιστροφή στις Ανακοινώσεις .....