Καλως ορίσατε στον ιστότοπο του
Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης - Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. Ι.Σ.Θ.)


Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2019-03-08

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το το Καταστατικό του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ΝΠΙΔ καλούνται τα μέλη του ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ  στην Πρώτη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 3/4/19 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00μμ στα γραφεία του ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ, Επανωμής 26 και Ανδριανουπόλεως, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Λογοδοσία πεπραγμένων ΔΣ.

2. Οικονομικός απολογισμός προηγούμενης χρήσης 2018

3. Έγκριση προϋπολογισμού επόμενης χρήσης 2018

4. Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan)

5. Απαλλαγή της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής.

6. Ορισμός ημερομηνίας εκλογών για ανάδειξη νέου επταμελούς ΔΣ τετραετούς θητείας

7. Εκλογή για ανάδειξη 3 τακτικών και 3 αναπληρωματικών μελών της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 

8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Υπενθυμίζουμε ότι στη Γεν.Συνέλευση μπορούν να πάρουν μέρος μόνο τα μέλη του Ταμείου που είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι. Σε περίπτωση μη απαρτίας,  η Γεν.Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή  7/4/19 χωρίς άλλη πρόσκληση και ώρα 11:00πμ στον ίδιο χώρο και με τα αυτά θέματα ημερήσιας διάταξης.

Αρχεία:..... Επιστροφή στις Ανακοινώσεις .....