Καλως ορίσατε στον ιστότοπο του
Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης - Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. Ι.Σ.Θ.)


Institute of Finance and Financial Regulation - Εκδήλωση με θέμα "Διαχείριση των Περιουσιακών Στοιχείων των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, 25/2/2019 στο Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών" 2019-02-28

Ο Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής του ΤΕΑ ΙΣΘ ΝΠΙΔ, Δρ. Μιχάλης Ανθρωπέλος, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς παρουσίασε στους τρόπους με τους οποίους ο σχεδιασμός της επενδυτικής πολιτικής ενός συνταξιοδοτικού ταμείου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ενός Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης. Επισήμανε την αναγκαιότητα προσαρμογής των επενδυτικών στόχων στις ειδικές ανάγκες ρευστότητας, όπως αυτές πηγάζουν από την αναλογιστική μελέτη, ενώ παρουσίασε και παραδείγματα αντίστοιχων επενδυτικών στρατηγικών οι οποίες διαμορφώνονται λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις των ΤΕΑ (liability investment strategies, LDI).

Αρχεία:..... Επιστροφή στις Ανακοινώσεις .....