Καλως ορίσατε στον ιστότοπο του
Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης - Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. Ι.Σ.Θ.)


Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) – Υψηλές Αποδόσεις Κεφαλαίων 2018-10-25

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α, τo 2017 οι αποδόσεις των κεφαλαίων των ΤΕΑ προαιρετικής ασφάλισης διαμορφώθηκαν στο 12,1%, ενώ οι αντίστοιχες των ΤΕΑ υποχρεωτικής ασφάλισης στο 7,6%. Συνολικά ο μέσος όρος για την υπό εξέταση χρονική περίοδο κυμάνθηκε στο 11,3%! Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος για την τριετία 2015-2017 ανήλθε στο 14,1!

Αρχεία:..... Επιστροφή στις Ανακοινώσεις .....