Καλως ορίσατε στον ιστότοπο του
Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης - Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. Ι.Σ.Θ.)


Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπηρεσίες εξωτερικού ορκωτού ελεγκτή. 2018-02-28

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενημερωθούν από τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Αρχεία:..... Επιστροφή στις Ανακοινώσεις .....